กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางยุคลธร เพชรคนชม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

สิบเอกธันวา สุพรรณราช
ครู